قبل
بعدی

تجهیزات سیمان کاری و چاه پیمایی

این دسته شامل توربین، شیرهای صنعتی، ابزار های دستی، ماشین آلات حفاری، ماشین های هیدرولیک جهت حفاری و .... است.

پروژه های خاص

تجهیزات ساختمان شامل ماشین آلات ساختمانی ، مانند شستشوی برق ، محصولات مکانیکی هیدرولیک ، خدمات و نگهداری است.

شهری، فرودگاهی

این دسته مربوط به خدمات عمومی شهری فرودگاهی از جمله حمل و نقل، مسکن، مدیریت آب، پسماند و خدمات فرودگاه و .... می باشد.

شیلات

تجهیزات شیلات عبارتند از: ماشین های حمل و نقل آبزیان، تجهیزات پرورش آبزیان و سیستم نوین مداربسته پرورش آبزیان و ...

اورهال تجهیزات

تعمیرات تجهیزات دکل های حفاری از قبیل دراورکس، پمپ گل و .. ، تعمیر و اورهال یونیت های هیدرولیکیو تغییر سیستم انواع تجهیزات هیدرولیک

سایر خدمات

شرکت دانش بنیان فالیز پژوهش پارس با داشتن رتبه 4 تاسیسات و 5 نفت پروژه های متعددی را در حوزه ی نفت و حفاری را انجام می دهد.

گروه فنی مهندسی فالیز پژوهش پارس